Spolupráca so strednými školami a univerzitami
Späť

Spolupráca so strednými školami a univerzitami

Dostatočná príprava žiakov vedie k požadovanej kvalifikácii a preto sme si za ďalší významný cieľ stanovili podporu vzdelávania.

Dostatočná príprava žiakov vedie k požadovanej kvalifikácii a preto sme si za ďalší významný cieľ stanovili podporu vzdelávania. Sú to práve školy, ktoré vychovávajú našich budúcich zamestnancov a jednou z nich je aj Strojnícka fakulta v Žiline. Zavítali sme k nim na deň otvorených dverí s názvom – OVLÁDNI SVET STROJOV.

Prezentácie študijných programov a projektov boli obohatené o fakty, prečo si vybrať „strojarinu“. Tak si to teda zhrňme:

  • Strojár je najžiadanejšia profesia na trhu práce
  • Prax už počas štúdia
  • Najmodernejšie študijné programy
  • Najširšia spolupráca s firmami

Posledný z menovaných dôvodov môžeme absolútne potvrdiť. Aj prostredníctvom takýchto podujatí sa snažíme informovať a motivovať našich budúcich kolegov, ukázať im, čo ich čaká a aký vie byť svet s ich kvalifikáciou zaujímavý.

Tak teda, do skorého videnia študenti.

foto: Žilinská univerzita