30 mm x 165 HEI

30 mm x 165 HEI

30 mm x 165 HEI

30 mm trieštivo-zápalný náboj je určený na streľbu z kanónov 2A42, 2A38 a 2A72 proti pozemným i vzdušným cieľom so zápalným efektom. Náboj je opatrený nárazovým, auto-deštrukčným hlavovým zapaľovačom. Auto-deštrukčná funkcia je v intervale 9,0 – 14,0 sekundy po výstrele.

Dopytový formulár