30 mm x 165 AP-T

30 mm x 165 AP-T

30 mm x 165 AP-T

30 mm proti-pancierový náboj so stopovkou je určený pre streľbu z kanónov 2A42, 2A38 a 2A72 proti ľahko obrneným a vzdušným cieľom. Náboj nemá zapaľovač. Strela je vybavená balistickou kuklou pre zlepšenie aerodynamických vlastností.

Dopytový formulár